edukos.sk

Motivačné programy  zamerané na prípravu odsúdených na slobodu prebiehali

 

1.      UVTOS v Ružomberku  v čase od 21.6.-17.7.2017 pre 12 účastníkov a v čase 11.10-3.12.2017 pre 19 účastníkov

2.      UVTOS a VV v Žiline  pre 10 účastníkov v čase  od 3.9.2017 každú nedeľu až  do 5.11.2017

3.      UVTOS aVV Banskej Bystrici  v čase  od 16.9.2017 každú sobotu do 25.11.2017 pre 24 účastníkov

 

Výchovné programy a výcviky  pre osoby odsúdené v rámci alternatív k výkonu trestu, prebiehali  

 

Žilinskom kraji

·         v spolupráci s Okresným súdom  Žilina  v čase od 23.10. 2017 do  26.10.2017

·         v spolupráci s Okresným súdom  v Liptovkom Mikuláši od 2.10. do 5.10.2017

Banskobystrickom kraji

·         v spolupráci s Okresným súdom  Banská Bystrica a Zvolen  v čase od 25.9.2017 do 28.9.2017

·         v spolupráci s Okresným súdom  Žiar nad Hronom  každý štvrtok v čase od 25.9.2017 do 5.10.2017

 

Okrem toho sme začali spolupracovať, poskytovať poradenstvo a sprevádzanie pre 7 osôv vo výkone trestu, z toho dvaja boli aj vďaka našej spolupráci a záruke na slobodu prepustení a spolupráca pokračuje už na slobode.


?>