edukos.sk

Koordinátor projektu:  Váltó-sáv Alapítvány

 

Váltó-sáv Alapítvány je mimovládna organizácia aktívna na národnej úrovni, ktorá podporuje sociálnu a pracovnú reintegráciu ľudí v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby, znevýhodnených/marginalizovaných ľudí, deviantov, ľudí zo zraniteľných skupín a ich príbuzných. Organizácia funguje od roku 2002 a medzi jej zrealizované programy patria programy zrealizované v UVTOS/UVV (napr. Zameranie na slobodu: prípravná skupina na prepustenie), v UVTOS/UVV a po prepustení ( napr.   Rozvoj kompetencií) a po prepustení (napr. Programy na prípravu na trh práce). Základnou metódovu tejto organizácie je “priebežná starostlivosť” a pomocné/podporné vzťahy (občiansky podporný system), ale v podstate pracujú so širokým metodologickým repertoárom (“ viac metód namiesto jednej metódy”). www.valtosav.hu

 

Partneri projektu:          Fundacja Sławek

 

Slawek nadácia je nezisková organizácia, ktorá realizuje náročnú úlohu sociálnej podpory ľudí v UVTOS/UVV, bývalých väzňov, mladistvých a ich rodín. Organizácia funguje od roku 1998. Od svojho začiatku sa nadácia zameriava na individuálny prístup a komplexnú podporu ich klientov. Organizáciu založila rodina Łagodziński - Mark, Danuta, Isabella and Christopher. Počas 17 rokov, vyvinula nadácia množstvo programov a podporných modelov s cieľom zabezpečiť efektívnu sociálnu a pracovnú rehabilitáciu väzňov. http://www.fundacjaslawek.org

                                            Rubikon

 

Rubikon centrum je mimovládna, nezisková organizácia, ktorá už v Českej republike funguje 20 rokov v oblasti práce s páchateľmi trestnej činnosti v zmysle ich pracovnej a sociálnej reintegrácie.  Všetky jej projekty a activity sú zamerané na reintegráciu páchateľov trestnej činnosti do spoločnosti, rozvoj ich zručností pre uplatnenie na trhu práce, dosiahnutie ich sociálnej a pracovnej reintegrácie a to obzvlášť s dôrazom na rizikové skupiny a znižovanie ich miery recidívy. http://www.rubikoncentrum.cz

                                                           EDUKOS

 

Edukos (Slovensko): pracuje s ľudmi vo výkone trestu odňatia slobody/väzby a ich príbuznými. Hlavným zámerom projektov, ktoré Edukos implementuje, je pomôcť ich klientom uspieť na trhu práce a v ich životoch vo všeobecnosti, posilniť ich proaktívny prístup pri hľadaní zamestnania resp. zakladania živnosti prostredníctvom nadobudnutých právnych poznatkov, PC zručností, sociálnych a komunikačných kompetencií. Edukos sa taktiež snaží odstrániť predsudky a diskrimináciu voči tejto cieľovej skupine počas a po ich prepustení z výkonu trestu, obzvlásť v prípade Rómskych klientov a pomôcť im integrovať sa do spoločnosti. http://www.edukos.sk/


                                            Garstyčios grūdas

 

Charitatívny a podporný fond „Garstyčios grūdas” funguje od roku 2004 a realizuje activity zamerané na psychologickú rehabilitáciu a reintegráciu väzňov do spoločnosti a na trh práce. „Garstyčios grūdas“ má jedinečné psychologické rehabilitačné centrum pre väzňov, ktorý trpia závislosťou od alkoholu a drog.  Toto centrum „Oasis“ je situované v UVTOS Alytus v 5. sektore. Momentálne centrum pracuje 35-56 väzňami, ktorí majú problem so závislosťou na drogách a alkohole alebo páchaním trestnej činnosti.  Väzni vstupujú do psychologických a rekvalifikačných programov dobrovoľne na 1,5 až 3,5 rokov až kým nie sú prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Centrum má taktiež aj  stolársku dielňu, kde väzni absolvujú rekvalifikačný výcvik.   http://grudas.com/en/  

 

 

 

 

       

 Webová stránka projektu: www.preproject.hu

 

 


?>