edukos.sk

Jedná sa o skupinové  programy, ktorých cieľom je rozvíjať pozitívne stránky a sociálne zručnosti pre úspešné zvládnutie návratu na slobodu a na trh práce. Programy  majú  interaktívnu podobu a dôraz je kladený na osvojovanie si praktických zručností formou hrania  rolí a ďalších foriem skupinovej práce.

 

 


?>