edukos.sk

Občianske združenie Konzultačné a informačné centrum EDUKOS sa stalo zriadovateľom komunitného centra s účinnosťou od 21.4.2015.

Viac o aktivitách komunitného centra EDUKOS nájdete tu.


?>