edukos.sk

Na základe informačnej brožúry sa klientom, ktorí si odpykávajú trest v UVTOS dostávajú informácie o poradenstve a pomoci ešte počas výkonu trestu.

Tým, ktorí sa písomne, prostredníctvom rodinných príslušníkov, či známych obrátia na EDUKOS  najneskoršie do 1 mesiaca od doručenia podnetu, odporučíme riešenie problému, návrh jeho zabezpečenia buď priamo od EDUKOSu resp. poradenstvom, kde tento problém ďalej riešiť.

 

 

 

 

 

 


?>