edukos.sk

 

Cieľom nášho  združenia je aj šírenie poznatkov nadobudnutých v práci so sociálne znevýhodnenými občanmi a to formou organizovania  vzdelávacích školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, poskytovania konzultácii a usmernení, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.

Vyžívame  predovšetkým poznatky a skúsenosti  z mnohých národných a  nadnárodných projektov, v rámci ktorých spoločne s partnermi  hľadáme efektívne metódy práce a dobré príklady praxe, ktoré sa snažíme uplatňovať aj v našej práci.


?>