edukos.sk

Komunitné centrum EDUKOS v spolupráci s občianskym združením V.I.A.C. ponúka od septembra 2016 nezamestnaným osobám rekvalikačný kurz zameraný na zvýšenie uplatniteľnosti na trhu práce.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 12.6.2016 organizuje komunitné centrum EDUKOS záujmovú aktivitu pre deti. Aktivita sa bude konať v priestoroch KC EDUKOS o 13:00 a bude zameraná rozvoj výtvarnej tvorivosti u detí. Všetci ste vítaní!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


?>