edukos.sk

 

Združenie zdravotne postihnutých Oravy

Agentúra podporovaného zamestnávania Orava Plus

Agentúra podporného zamestnávania SOMOTOR

Justičná akadémia

Vyššie odborné štúdium, sociálno-právna činnosť v Dolnom Kubíne

Združenie miest a obcí Liptova

Katolícka univerzita Ružomberok

SČK územný spolok Dolný Kubín

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch a Ústavy na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici - Kráľovej, v Ružomberku, v Levoči a v Košiciach - Šaci

Reedukačný domov Spišský Hrhov

Detský domov Istebné

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, Martine, Košiciach, Námestove

Z-NÁVRAT CENTRUM, n.o.

OZ MISIA mladých Tvrdošín

OZ Väzeň.sk

Medzinárodný pozorovateľ pre juvenilnú justíciu 

Európska rada pre juvenilnú justíciu

 


?>