edukos.sk

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS realizuje vzdelávacie aktivity a kurzy pre osoby nezamestnané, handicapované, prepustené z výkonu trestu odňatia slobody, ohrozené, sociálne exkludované.

Vzdelávacie aktivity sú zamerané na oblasť:

  • rozvoj a nácvik sociálnych zručností – komunikácia, asertivita, prijímací a personálny pohovor, záťaže

  • rozvoj a nácvik písomných a telefonických zručností – inzercia, formulovanie písomných ponúk pre potencionálnych zamestnávateľov, telefonický spôsob uchádzania sa o zamestnanie

  • rozvoj a nácvik zručností pri elektronickej komunikácii - základy práce s PC, práca s internetom,

  • tvorba projektov EÚ –metodika tvorby projektov pre Európsku komisiu, terminológia, prípravné projektové fázy, tvorba projektového návrhu, finančný manažment, tvorba európskych – mäkkých – projektov a tvorba európskych investičných projektov.

    _____________________________________________________________________________
  • userfiles/file/Vychovne_probacne_programy_konferencia2013.pdf

?>