edukos.sk

                                        

Doba realizácie:

01. 08. 2009 – 31. 06. 2011

Cieľ projektu:

Cieľom projektu, ktorý predkladá partnertvo troch organizácií z Talianska, Francúzka a Slovenska je spoločne pripraviť najlepšie podmienky na budúcu multilaterárnu spoluprácu a transfer dobrej praxe. Aktivity sú zamerané na rozvoj mladistvých a dospelých odsúdených a na ich stabilitu v zamestaní podľa stratégie "integrovaný prístup na prípravu".

Partneri projektu

  • Techne /Taliansko, koordinátor/
  • Etcharry a Mission Locale /Francúzko/
  • EDUKOS /Slovensko/
budú realizovať program a nadnárodné výmenné pracovné pobyty verejné aj privátne, cieľom ktorých bude vytvoriť kľúčové zručnosti v príprave odborníkov pre prácu s nevýhodnenými skupinami s nasledovným programom:
  • 3 nadnárodné prípravné návštevy: zadefinovanie oblastí, obsahov, sietí, cieľových skupín, spoločných postupov, spoločných hodnotiacich systémov
  • C/o každý partner vyhotoví potrebné materály a ich preklady
  • Vydanie CD Rom, diseminácia v každej krajine prostredníctvom tlače, konferencií a seninárov

Každý partner bude realizovať svoje vlastné projektové aktivity od septembra 2009 do júla 2011, pripraví nadnárodné návštevy na ktorých sa predpripravia materiály.

Diseminácia: 3 tlačové konferencie do februára 2010, 3 semináre do júla 2011

V dňoch 21. a 22.septembra 2010 nás navštívili naši partneri projektu Leonardo programu  LEONARDO-mobility  Xavier Baylac a Fantxoa Hasteran z Etcharry vo Francúzsku.

Cieľom nášho spoločného stretnutia bolo pripraviť mobility pre francúzskych partnerov v období  január – apríl 2011. Ich záujem sa sústredil predovšetkým na prácu v oblasti prevencie kriminality a okrem spoznania  práce v našej organizácii  prejavili záujem aj o stretnutie s predstaviteľmi miestnej samosprávy s cieľom vymeniť si s nimi skúsenosti z tejto oblasti. Okrem toho sme sa venovali aj príprave spoločného terminologického slovníka taliansko - francúzsko - anglicko slovenského, ktorý spoločne pripravujeme aj v spolupráci s partnermi z Talianska. Fotodokumentácia zo stretnutia.


?>