edukos.sk
„REGIONET – partnerstvo pre regionálny rozvoj“

Ide o projekt, v rámci ktorého RA ŽSK zabezpečí vybudovanie subregionálnych partnerstiev v historických regiónoch ŽSK ako vzdelávanie pre zamestnancov projektových partnerov, medzi ktorých patrí aj EDUKOS. 

V mesiaci máj v EDUKOSe prebehli a boli ukončené tieto aktivity: 
  • Možnosti čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ - 16 hodín
  • Odborná príprava a tvorba EÚ projektov - 32 hodín
  • Implementácia EÚ projektov - 16 hodín

 V mesiaci jún začala vzdelávacia aktivita:

  • Anglický jazyk - začiatočníci

V mesiaci september bola vzdelávacia aktivita:

  • IKT - počítačové zručnosti

?>