edukos.sk

 

OZNAM

Dovoľujeme si oznámiť všetkým záujemcom, ktorí potrebujú radu psychológa alebo sociálne poradenstvo, že  nás môžu kontaktovať na tel. čísle 0911 802 485 alebo prostredníctvom poradne na tejto stránke. Individuálne poradenstvo poskytujú odborníci.

 


?>