edukos.sk

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

Komisia pre výberové konanie na pozíciu odborného pracovníka KC, ktoré sa bude konať dňa 17.4.2019:

Mgr. Nikola Lorková - IA MPSVaR

Mgr. Eva Palugová - Mesto Dolný Kubín

PhDr. Soňa Miháliková - UPSVaR Dolný Kubín

Ing. Eva Vajzerová - KIC EDUKOS Dolný Kubín

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

vyhlasuje výberové konanie na

 

jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.4.2019 o 09:00 hod. v priestoroch KC EDUKOS

 

Viac informácií o podmienkach výberového konanania nájdete tu

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nezabudnite prosím na nás ani tento rok !!!

Naše údaje:

Meno: Konzultačné a informačné centrum EDUKOS

Právna forma: občianske združenie

IČO: 37801848

Adresa: J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín

Viac informácií tu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS

v rámci projektu Moja šanca

podporeného z dotácie Ministerstva spravodlivosti SR

realizuje sociálno-psychologické výcviky v rámci alternatívnych trestov  v termíne od 9.11. do 30. 11. 2018 na Okresnom súde vo Zvolene, od 14.11. do 5.12.2018 na Okresnom súde v Žiari nad Hronom a od 18.11. do 9.12.2018 v UVTOS Ružomberok.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS

v rámci projektu Moja šanca

podporeného z dotácie Ministerstva spravodlivosti SR

realizuje sociálno-psychologický výcvik v termíne od 25.6. do 28.6.2018 na Okresnom súde v Ružomberku.

Výcvik je realizovaný v spolupráci s PMS OS v Ružomberku, Námestove, Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS realizuje v čase

od 1.2.2018 do 31.12.2018

projekt Moja šanca.

Projekt, financovaný z dotácie Ministerstva spravodlivosti SR, je

 zameraný na prácu s trestanými osobami, ich rodinnými príslušníkmi ako aj obeťami ich trestných činov.

Viac k projektu tu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

Komisia pre výberové konanie na pozíciu odborného pracovníka KC:

PhDr. Roman Bartoš, PhD. - IA MPSVaR

Mgr. Eva Palugová - Mesto Dolný Kubín

Bc. Peter Jendrál - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Ing. Eva Vajzerová - KIC EDUKOS Dolný Kubín

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.3.2018 o 08:30 hod. v priestoroch KC EDUKOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na pracovnom stretnutí  sociálnych pracovníkov ZVJS a sociálnych kurátorov pre plnoleté fyzické osoby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v  Liečebno-rehabilitačnom stredisku ZVJS v Omšení sa v dňoch 24. a 25.04.2017 zúčastnili s prezentáciou aj naši kolegovia Miroslav a Martina Špánikovci – viac vo fotogalérii tu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

Komisia pre výberové konanie na pozíciu odborného pracovníka KC:

PhDr. Roman Bartoš - IA MPSVaR

PhDr. Zuzana Kršková - SČK Dolný Kubín

PhDr. Jana Mazalánová - Mesto Dolný Kubín

PhDr. Zdenka Fedorová - UPSVaR Dolný Kubín

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.7.2017 o 08:00 hod. v priestoroch KC EDUKOS

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

Komisia pre výberové konanie na pozíciu odborného garanta KC:

 

PhDr. Roman Bartoš - IA MPSVaR

PhDr. Jozef Šimek - Mesto Dolný Kubín

PhDr. Soňa Miháliková - UPSVaR Dolný Kubín

Bc. Peter Jendrál - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovateľ KC, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z , J. Ťatliaka 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto odborného garanta komunitného centra
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.6.2017 o 10:00 hod. v priestoroch KC EDUKOS

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


?>