edukos.sk

 

Ing. Eva Vajzerová, riaditeľka KIC EDUKOS

PhDr. Otília Škarbová, psychologička

Ivana Dubovská, ekonómka

Mgr. Ivana Kuželová, sociálna pracovníčka

Mgr. Oľga Matejíčková, sociálna pracovníčka 

Emília Lašticová, sociálno-administratívna pracovníčka

Michal Čipka, pracovník komunitného centra

         


?>