edukos.sk

EDUKOS - Konzultačné a informačné centrum, Dolný Kubín

 • sme mimovládna organizácia - občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vzniklo v roku 2000.

Z histórie:

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS Dolný Kubín vzniklo ako výstup projektu programu TEMPUS vypracovaného v roku 1998 vtedajším experimentálnym vyšším odborným štúdium sociálno-právnym pri OA v Dolnom Kubíne a realizovaným v spolupráci s Trnavskou univerzitou - Fakultou Zdravotníctva a Sociálnej práce, Katolische Fachhochshule Franfurkt a KEMI TORNIO Polytechnik vo Fínsku.                                                                                                                                                    Založili ho v projekte vyškolení supervízori s cieľom dať priestor študentom priamo pracovať s klientmi pod supervíziou odborníkov, realizovať sociálnu prácu pre odkázaných klientov a ďalšie vzdelávanie na skvalitnenie práce v  pomáhajúcich profesiách. Z ustanovujúceho zasadnutia konaného dňa 13. júla 2000 sa prezidentkou občianskeho združenia sa stala Ing. Eva Vajzerová, viceprezidentkou Ľubica Dubnicayová ako štatutárni zástupcovia organizácie.  V nasledujúcich rokoch na zasadnutiach Valného zhromaždenia Občianskeho združenia KIC EDUKOS predsedníctvo pracovalo v tomto zložení: 

 • r. 2000 - r. 2002 - Ing. Eva Vajzerová, prezidentka združenia, Ľubica Dubnicayová, viceprezidentka, Mgr. Marta Bennárová, hospodár. OZ malo 15 členov.
 • r. 2003 - Ing. Eva Vajzerová, prezidentka združenia, Ľubica Dubnicayová, viceprezidentka, Ing. Marta Bennárová. OZ spolupracovalo so 4 dobrovoľníkmi Vyššieho odborného štúdia sociálno-právneho pri OA v Dolnom Kubíne a s 2 študentmi Trnavskej univerzity. OZ malo 13 členov.
 • r. 2004 - Ing. Eva Vajzerová, prezidentka združenia, Ľubica Dubnicayová, viceprezidentka, Mgr. Marta Bennárová, hospodárka. OZ malo 33 evidovaných členov.
 • r. 2005 -  Ing. Eva Vajzerová, prezidentka združenia, Mgr. Eva Pribylincová, viceprezidentka. OZ malo 22 členov.
 • r. 2006 - Ing. Eva Vajzerová, prezidentka združenia, Mgr. Eva Pribylincová, viceprezidentka, Ing. Mária Kondelová. OZ malo 22 členov.
 • r. 2007 - Ing. Eva Vajzerová, prezidentka združenia, PhDr. Otília Škarbová, viceprezidentka. OZ malo 23 členov.
 • r. 2008 - Ing. Eva Vajzerová, prezidentka združenia, PhDr. Otília Škarbová, viceprezidentka. OZ malo 23 evidovaných členov.
 • r. 2009 - Ing. Eva Vajzerová, prezidentka združenia, PhDr. Otília Škarbová, viceprezidentka OZ, Mgr. Eva Pribylincová, člen. KIC EDUKOS spolupracovalo v rámci dobrovoľníctva s 12 študentmi sociálnej práce Katolíckej univerzity v Ružomberku a Vyššieho odborného štúdia sociálno-právneho pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.
 • r. 2010 - Ing. Eva Vajzerová, prezidentka združenia, PhDr. Otília Škarbová, viceprezident OZ, Mgr. Eva Pribylincová, člen. OZ malo evidovaných 17 členov. 

Aké služby poskytujeme:

 • vzdelávanie
 • konzultácie a poradenstvo
 • stážové pracovisko
 • knižnica
 • virtuálna poradňa

 Čo robíme:

 • sociálno - právne poradenstvo
 • tvorbu a implementáciu projektov EÚ
 • aktivity podporujúce celkový regionálny rozvoj
 • služby pre rôzne skupiny obyvateľstva a jedincov, ktorí sa ocitnú v núdzi a cítia sa bezmocní pri ich riešení
 • konzultácie z oblasti sociálno - právnej legislatívy

  Na tejto stránke nájdete:

 • informácie o KIC EDUKOS
 • Informácie o zrealizovaných projektoch:
  • Národný projekt VII B  - Chceš byť „in“? Tak sa čiň!
  • Grundtvig – Iná cesta
  • EQUAL – Šanca odsúdeným
  • SOP ĽZ – Kvalitní projektoví manažéri pre Oravu
  • Dobrá služba klientovi
  • Program zdravého životného štýlu a osobného rozvoja pre ženy v Dolnom Kubíne
  • Metóda VIT v práci s mnohoproblémovou rodinou
  • Orawa
  • Život na slobode a Nový život na slobode
  • Implementácia fiškálnej decentralizácie na Slovensku
  • Podpora miestnej samosprávy v krajinách Višegrádskej štvorky
  • Nová cesta (Úrad vlády 2008)
  • Šanca (VÚC Žilina 2008)
  • Cesta do života
  • Život bez predsudkov
 • Informácie o službách, ktoré konzultačné a informačné centrum poskytuje

?>